Zarząd oddziału RADGOSZCZ  nr 0484 :

 

Prezes Oddziału -                  Kol. Marian JAROCIŃSKI
Wiceprezes ds. finans. -          Kol. Paweł CIĄBOR
Wiceprezes ds. org. lotów -   Kol. Tomasz MADEJ
Wiceprezes ds. gospod. -        Kol. Andrzej GOŁĘBIOWSKI
Sekretarz Oddziału -              Kol. Robert PIKUL

Członek Zarządu -   Kol. Andrzej LEKARCZYK
Członek Zarządu -   Kol. Zbigniew MOSKAL
Członek Zarządu -   Kol. Dariusz MAZUR
Członek Zarządu -   Kol. Krzysztof SZCZEPANEK


Przewodniczący OKR -   Kol. Krzysztof KIJOWSKI
Przewodniczący OKD -   Kol. Władysław SZUMILAS